Általános
Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk az előfizetőket, hogy az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet szerint a Szolgáltató 2021.06.30-tól módosítja az általános szerződési feltételeket.