Hívásvégződtetési díj 2017-11-14T15:26:13+00:00

Hívásvégződtetési díj

Figyelemmel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (az „NMHH”) 2015. március 18. napján kelt BI/30556-63/2014. számú határozatában (a „Határozat”) foglaltakra, a Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33) a Határozatban foglaltak teljesítése érdekében ezúton teszi közzé:

(1) a beszédcélú hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatása 2015. április 1. napjától alkalmazandó díjait; és

(2) a BI/30556-63/2014. számú határozat rendelkező része I. A a)-i) pontjaiban előírtak szerint a beszédcélú hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételeit.

1, A Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. 2015. április 1. napjától, napszaktól függetlenül az alábbi egységdíjat alkalmazza beszédcélú hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatása ellenértékeként, amennyiben a végződtetett hívás az Európai Gazdasági Térség területén belülről érkezik (a hívó fél számának A-szám országkódja az Európa Gazdasági Térség valamely tagállamának országkódja), amely díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák:

1,71 Ft / perc

2, A Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. beszédcélú hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatását a Vodafone Magyarország Zrt. összekapcsolási pontján keresztül valósítja meg, ezért hivatkozva a Határozat I. A) pontjára, a szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételei nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy a vonatkozó feltételek tekintetében behivatkozza a Vodafone Magyarország Zrt. saját honlapján közzétett feltételeit:

http://www.vodafone.hu/common/popup/letoltes/nagyker_szolg_hivasveg.pdf