Hívásvégződtetési díj 2018-06-12T11:50:01+00:00

Összekapcsolásra és hívásvégződtetésre vonatkozó általános feltételek

1, Egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban

Figyelemmel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (az „NMHH”) 2015. március 18. napján kelt BI/30556-63/2014. számú határozatában (a „Határozat”) foglaltakra, a Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33) a Határozatban foglaltak teljesítése érdekében ezúton teszi közzé:

(1) a beszédcélú hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatása 2015. április 1. napjától alkalmazandó díjait; és

(2) a BI/30556-63/2014. számú határozat rendelkező része I. A a)-i) pontjaiban előírtak szerint a beszédcélú hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételeit.

1, A Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. 2015. április 1. napjától, napszaktól függetlenül az alábbi egységdíjat alkalmazza beszédcélú hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatása ellenértékeként, amennyiben a végződtetett hívás az Európai Gazdasági Térség területén belülről érkezik (a hívó fél számának A-szám országkódja az Európa Gazdasági Térség valamely tagállamának országkódja), amely díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák:

1,71 Ft / perc

2, A Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. beszédcélú hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatását a Vodafone Magyarország Zrt. összekapcsolási pontján keresztül valósítja meg, ezért hivatkozva a Határozat I. A) pontjára, a szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételei nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy a vonatkozó feltételek tekintetében behivatkozza a Vodafone Magyarország Zrt. saját honlapján közzétett feltételeit:

http://www.vodafone.hu/common/popup/letoltes/nagyker_szolg_hivasveg.pdf

2, Egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban

A Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban “Kötelezett Szolgáltató”) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PC/27174-33/2017 számú határozata alapján a „Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban” megnevezésű piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatónak minősül, ezért az átláthatóság kötelezettség teljesítése érdekében a jelen honlapon közzéteszi a hívásvégződtetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeit, valamint az alkalmazott hívásvégződtetési díjait.

A 2018. július 1-től alkalmazott hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatásra vonatkozóan megállapított díj napszaktól függetlenül nettó 0,26 Ft/perc, amennyiben a végződtetett hívás az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség területén belülről érkezik (a hívó fél számának A-szám országkódja az Európa Gazdasági Térség valamely tagállamának országkódja).

Az összekapcsolási pont földrajzi helye: BIX 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.

Az összekapcsolásra felajánlott interfész adatai:
•         SÍP kapcsolat
•         Fizikai kapcsolat: Optikai csatlakozó: Duplex LC
•         Protokoll: IEEE 802.3z
•         Protokoll: SIP rfc 3261
•         optikai IEEE 802.3z 1000BASE-LX single mode
•         Duplex patch cord with 4 x LC/UPC connectors